για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Λεπτομέρειες Event
Ημερομηνία 5/8/2019 
Event ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
 
Περιγραφή ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
River conservation actions
AMBER National Workshop

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την διαχείριση φραγμάτων και
φραγμών στη συνεκτικότητα των ποταμών
Η συνάντηση οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό έργο AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) και με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το AMBER είναι διεθνές ερευνητικό έργο στο οποίο συμμετέχουν 20 Ινστιτούτα και ερευνητικοί φορείς με σκοπό
τη διαχείριση "φραγμών" στους ποταμούς της Ευρώπης (https://amber.international/). Τα φράγματα και άλλα εμπόδια (φραγμοί) που επηρεάζουν την φυσική συνέχεια και συνεκτικότητα των ποταμών
αποτελούν πρόβλημα στη διατήρηση και αποκατάσταση της υδρομορφολογικής και οικολογικής ακεραιότητας των ποταμών στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την εφαρμογή της Οδηγίας περί Υδάτων (ΟΠΥ 2000/60).
Στα πλαίσια του έργου AMBER υποστηρίζουμε την διοργάνωση Ημερίδας- Συνάντηση Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 119 Μεσογείων στην Αθήνα.

Η συνάντηση στοχεύει στην παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν στα φράγματα και στους φραγμούς, στην συνεκτικότητα των ποταμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα αναπτυχθούν θέματα από διακεκριμένους επιστήμονες και θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος της εν λόγω θεματολογίας σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα-συνάντηση εργασίας και να καταθέσετε τις απόψεις σας (θα παρουσιαστεί και ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση του θέματος της συνεκτικότητας των ποταμών στην Ελλάδα).
Σας αποστέλλεται το ακριβές πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης και παρακαλούμε να την προωθήσετε σε άτομα/υπηρεσίες που μπορεί να επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να γίνει εγγραφή στο:
www.eventbrite.co.uk/e/river-conservation-actions-greece-amber-national-workshop-tickets60118280395?ref=estw

Περαιτέρω πληροφορίες για την ημερίδα μπορούν να αποστέλλονται στην Pao Fernández Garrido pao@fishmigration.org ή στον Δρ. Σταμάτη Ζόγκαρη zogaris@hcmr.gr Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
River conservation actions
AMBER National Workshop
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:30 – 9:00 Προσέλευση – Εγγραφές
9:00 – 9:30 Εισαγωγή στη συνάντηση εργασίας
Δρ. Σ. Ζόγκαρης (ΕΛΚΕΘΕ), Δρ. Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ), P. Fernández Garrido
(WFMF) και Οργανωτική Ομάδα
9:30 – 9:40 Έναρξη Εργασιών-Χαιρετισμοί
Δρ. Ι. Γκανούλης Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΥΠΕΝ)
9:40 – 10:00 Φράγματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα: Διαπιστώσεις,
προβλήματα και προκλήσεις Δρ. Α. Ευστρατιάδης (ΕΜΠ)
10:00 – 10:20 Πρακτικές διαχείρισης αστικών ρεμάτων: ακατάλληλες εφαρμογές σε σχέση με
αντιπλημμυρικά έργα Δρ. Δ. Ζαρρής (ΕΜΠ)
10:20 - 10:40 Επιπτώσεις φραγμάτων στην υδρολογία και ιχθυοπανίδα στα ποτάμια συστήματα: η
περίπτωση του Νέστου Δρ. Α. Σαπουνίδης (ΕΛΓΟ Δήμητρα)
10:40 - 11:00 Είναι οι "φραγμοί" σοβαρό θέμα στην αποκατάσταση ποτάμιων οικοσυστημάτων
στην Ελλάδα; Δρ. Σ. Ζόγκαρης και συνεργάτες (ΕΛΚΕΘΕ)
11:00 – 11:15 ΚΑΦΕΣ
11:15 – 11:45 Dam Removal Europe: Achievements and goals (Η αφαίρεση φραγμάτων στην
Ευρώπη: κεκτημένα και στόχοι)
Pao Fernández Garrido, World Fish Migration Foundation
11:45 – 12:15 AMBER: Let it Flow (Το έργο AMBER: αφήστε το να ρέει)
Dr. Piotr Parasiewicz, S. Sakowicz Inland Fisheries Institute
12:15 – 12:45 Restoring Mediterranean rivers: ideas from Spain (Αποκατάσταση Μεσογειακών
ποταμών: ιδέες από την Ισπανία)
Dr. Diego García de Jalón, Politechnic University of Madrid
12:45 – 13:45 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΚΑΦΕΣ
13:45 – 14:15 Connectivity improvement of instream obstacles in Mediterranean
rivers: case-studies from Portugal (Βελτιώνοντας τη συνεκτικότητα σε σχέση με τους
ποτάμιους φραγμούς σε Μεσογειακούς ποταμούς: μελέτες περιπτώσεων από την
Πορτογαλία)
Dr. Jose Maria Santos, Instituto Superior de Agronomia, University of Lisbon
14:15 – 15:15 Συνεισφορά συμμετεχόντων σε μορφή ανοιχτής τραπέζης: προώθηση
ερωτηματολογίου για τους "φραγμούς" στη συνεκτικότητα των ποταμών
15.30 Τέλος Ημερίδας-Συνάντησης Εργασίας
* Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση) 
Τοποθεσία στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 119 Μεσογείων στην Αθήνα 
Εισητήριο  
Διεύθυνση URL  

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)