για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Πρωτότυπο Θέμα
Φόρουμ Δάση 
Θέμα Το ΦΕΚ παραχώρησης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων 
Συγγραφέας ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 
Ημερ. καταχώρησης 7/6/2011 12:13:14 AM 
Κείμενο


Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 45/23.1.2001 καταχωρήθηκε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων (παραχωρήσεις μεταλλείων), που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία "Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας ΜΒΝΕ Α.Ε.", στη σημερινή εταιρεία. Εκατόν εφτά [107 (!!)] συνολικά μεταλλευτικές θέσεις στους πέντε νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Φθιώτιδας παραχωρήθηκαν

Αυτό φυσικά δείχνει ότι σε καμιά περίπτωση η τύχη των εργαζομένων της εταιρείας κρίνεται από τον Κοκκινόβραχο και τις Κοπρισιές...ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                         Αρ. Φύλλου 45


23 Ιανουαρίου 2001

…………………………………………………………………………………………………..

(4)


Έγκριση μεταβιβάσεως μεταλλευτικών δικαιωμάτων


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜε την Δ8.Δ.Φ6/138/10.1.2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται, κατά τα άρθρα 74, 75 και 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας, Μεταλλευτικαί, Βιομηχανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι Α.Ε.» προς την Ομ. εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις Ι. Βαρδινογιάννη και Σια Ο.Ε» σύμφωνα με το υπΆ 7608/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου επί των κάτωθι παραχωρήσεων
Α. Δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας


     Παραχώρηση

1. μεταλλείου 146 Ν Αττικής


2.         »          196        »


3.         »          214        »


4.         »          247        »[...]

5.         »          248        »

6.         »          249        »

7.         »          277        »

8.         »          278        »

9.         »          279        »

10.       »          280        »

11.       »          287        »

12.       »          294        »

13.       »          296        »

14. » 298 »

15. » 303 »

16. » 336 »

17. » 337 »

18. » 351 Ν Βοιωτίας

19. » 352 »

20. » 360 »

21. » 328 »

22. » 329 »

23. » 355 »

24. » 344 »

25. » 343 »

26. » 252 » κατά ποσοστό 75%

27. » 253 » κατά ποσοστό 70%

28. » 254 » » 50%

29. » 255 » » 75%

30. » 256 » » 70%

31. » 257 » » 75%

32. » 258 » » 70%

33. » 313 Ν. Φθιώτιδος

34. » 315 »

35. » 305 »

36. » 320 »

37. » 332 »

38. » 333 »

39. » 334 »

40. » 354 »

41. » 335 »

42. » 355 »

43. » 389 »

44. » 362 »

45. » 387 »

46. » 390 »

47. » 372 »

48. » 373 »

49. » 381 »

50. » 366 »

51. » 367 »

52. » 397 »

53. » 398 »

54. » 371 »

55. » 209 Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 10%

56. » 275 Ν. Φωκίδος

57. » 276 »

58. » 277 »

59. » 278 »

60. » 279 »

61. » 287 »

62. » 288 »

63. » 289 »

64. » 294 »

65. » 254 »

66. » 293 »

67. » 255 »

68. » 256 »

69. » 257 »

70. » 258 »71. Παραχώρηση

Μεταλλείου 292 Ν. Φωκίδος

72. » 290 »

73. » 340 »

74. » 318 »

75. » 370 »Β. Μισθωτικά Δικαιώματα

1. Παραχώρηση

Μεταλλείου 244 Ν. Αττικής

2. » 281 »

3. » 290 »

4. » 292 »

5. » 295 »

6. » 302 »

7. » 317 »

8. » 286 Ν. Φωκίδος

9. » 299 »

10. » 157 Ν. Φθιώτιδος

11. » 227 »

12. » 336 »

13. » 317 »

14. » 284 »

15. » 291 Ν. Ευβοίας

16. » 302 »

17. » 303 »

18. » 304 »

19. » 306 »

20. » 308 »

21. » 309 »

22. » 314 »

23. » 321 »

24. » 323 »

25. » 324 »

26. » 325 »

27. » 326 »

28. » 333 »

29. » 375 »

30. » 395 »

31. » 330 Ν. Βοιωτίας

32. » 209 Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 90%.Με εντολή Υφυπουργού

Ο διευθυντής

ΔΗΜ. ΠΑΪΤΑΣ

 
      
Απαντήσεις
Καμία καταχώρηση

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)